eerste televisie

eerste televisie

De teevee deed zijn intrede in huize Dael. Er was in eerste instantie nog verzet door mijn ouders wegens de kijkgeldbelasting die betaald moest worden. Dat was ook de reden om de teevee wat later in de kelder te stallen en die belasting te ontduiken. Het wonder van bewegende beelden in de huiskamer is van de gezichten af te lezen.