St. Nicolaas 1965

St. Nicolaas 1965

Sinterklaas 1965. 's morgens in alle vroegte.